Planowanie implantów zębów

Liczba przewidzianych wcześniej w planie leczenia implantów nie zawsze równa się z liczbą brakujących pacjentowi zębów. W przypadku dużo większych braków, wprowadza się jednak mniejszą liczbę implantów nazywanych inaczej wszczepami śródkostnymi i na nich z kolei wykonuje się właściwą liczbę koron protetycznych w postaci tak zwanych mostów protetycznych. oczywiście takie rozwiązanie w niczym nie ustępuje…

Implanty dobre czy złe?

Implanty zakłada stomatolog i są wykonane z tytanu w kształcie śruby o precyzyjnie określonej powierzchni i kształcie, która jest wprowadzana do kości żuchwy i szczęki w miejscu utraconego korzenia zęba. Na tej śrubie zostaje oparta wówczas porcelanowa korona protetyczną lub inny z rodzajów  uzupełnienia. Powszechnie, chociaż bardzo niepoprawnie, przyjęło się nazywać implantem całość założonego uzupełnienia…

Implanty a komfort życia

Jedno z największych praktycznych znaczeń ma dla pacjenta komfort użytkowania, implant jest bardzo zbliżony do komfortu użytkowania własnych zębów i stanowi wielką przewagę nad wszystkimi  istniejącymi rodzajami ruchomych uzupełnień protetycznych. Estetyczną i funkcjonalną alternatywą dla implantu, o zbliżonym komforcie używania, jest most protetyczny oparty na zębach naturalnych. Jednak, jak wcześniej już wspomniano, jego wykonanie wymaga…