Planowanie implantów zębów

Liczba przewidzianych wcześniej w planie leczenia implantów nie zawsze równa się z liczbą brakujących pacjentowi zębów. W przypadku dużo większych braków, wprowadza się jednak mniejszą liczbę implantów nazywanych inaczej wszczepami śródkostnymi i na nich z kolei wykonuje się właściwą liczbę koron protetycznych w postaci tak zwanych mostów protetycznych. oczywiście takie rozwiązanie w niczym nie ustępuje…