Kiedy odbudować zęba?

Czy warto odbudowywać jednego zęba, którego nie widać przy mówieniu? Nie tylko warto, ale wręcz jest to każdemu bardzo potrzebne. Warto dlatego, że znacznie podniesie to efektywność rozdrabniania przyjmowanych pokarmów, a tym samym podniesie komfort życia, niekiedy nawet w bardzo dużym stopniu, jeśli uzupełniony zostanie jeden z utraconych zębów trzonowych. Trzeba natomiast dlatego, że istnieją…